ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเซเลบริตี้
  • เงื่อนไขการใช้งาน
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2010
  • การคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีมีการบอกเลิกสัญญา
  • การโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิก