We take personal training personally. Celebrity Personal Trainers design your personal training programmes to incorporate your daily schedules, so that working out become part and parcel of your lifestyle. Adjust your fitness plans according to your own time, and train anywhere, anytime.

 

ไปได้ไกลกว่าเป้าหมายในแบบคุณ

ยกระดับการออกกำลังส่วนบุคคลของคุณ

ครูฝึกส่วนตัวที่เซเลบริตี้ ฟิตเนสของเราใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายอย่าง MyTrainer ที่ช่วยประเมินร่างกายให้คุณรู้จักร่างกายของคุณดีขึ้น ติดตามผลลัพธ์ของคุณจากองค์ประกอบด้านฟิตเนสทั้ง 11 ด้าน และสร้างแผนการออกกำลังกายส่วนบุคคลที่ตรงกับเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณ

 

ครูฝึกส่วนตัวที่ผ่านการรับรอง

โปรแกรมการออกกำลังกายส่วนตัวที่ไม่เหมือนใคร ครูฝึกส่วนตัวของเราผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ซึ่งได้รับการยอมรับจาก Continuing Education Credits (CEC) จากผู้ให้บริการด้านการศึกษาฟิตเนสระดับนานาชาติ 3 แห่ง ได้แก่ American Council on Exercise (ACE), National Council on Strength and Fitness (NCSF) และ PTA Global เพื่อให้แน่ใจว่าคุณบรรลุถึงเป้าหมายแน่นอน

 

Get Star-Worthy Personal Training

ฉันได้อ่านและยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล
ใช่ ฉันต้องการรับข้อเสนอหรือบริการในอนาคตจากคุณ