1-7 ธันวาคม 2566

  • รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อแพ็คเกจพีทีตั้งแต่ 30 ชั่วโมงขึ้นไป​
  • พิเศษ! สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต่ออายุ รับส่วนลด 1,000 บาท+extend วันหมดอายุอีก 30 วัน เมื่อซื้อแพ็คเกจพีทีตั้งแต่ 30 ชั่วโมงขึ้นไป​

8-15 ธันวาคม 2566​

  • รับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อแพ็คเกจพีทีตั้งแต่ 30 ชั่วโมงขึ้นไป​

พิเศษ 12.12 & CHRISTMAS PROMOTION​

  • รับฟรี PT Rockstar 2 ชั่วโมง เมื่อซื้อแพ็คเกจพีที 50 ชั่วโมง​

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. ส่วนลดสามารถใช้ร่วมกับ Gift Voucher ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท​
  2. ลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น​
  3. โปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้​
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด​