เมษายน – พฤษภาคม 2565

ทุกชั่วโมงการเทรน PT สแกนกบ Leonard ได้ 1 ครั้ง สะสมครบรับรางวัลดังนี้

สะสมครบ 12 ตัว รับ CF Bag
สะสมครบ 14 ตัว รับ 7-Day Pass สำหรับเข้าใช้บริการที่ ฟิตเนส เฟิรส์ท ทุกสาขา
สะสมครบ 18 ตัว รับ 500THB Gift Voucher
สะสมครบ 20 ตัว รับ PT 1 session ฟรี

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. ชั่วโมงการทำพีทีนับตามชั่วโมงที่ทำเต็ม รวมถึง New Star แต่ไม่รวม Fast Track และ Take Action
  2. สมาชิกสามารถรับรางวัลได้ตามลำดับขั้นทุกรางวัล ทั้งนี้เมื่อสะสมครบ 20 ตัวแล้ว ถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมสิ้นสุดลง
  3. สมาชิกสามารถขอรับรางวัลได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2022
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์รีเซฟชั่น