พร้อมให้คุณเดินทางและปาร์ตี้ต่อไม่สะดุดกับบริการ International Fitness Passport สำหรับสมาชิก Celebrity Fitness สมาชิกสามารถใช้บริการ Celebrity Fitness ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังต่อไปนี้

 

หมายเหตุ

  • ข้อกำหนดข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศในแต่ละช่วงเวลา
  • หากมีอัปเดตการใช้สิทธิ International Fitness Passport เพิ่มเติมจาก 4 ประเทศข้างต้น จะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  • สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการคลับในต่างประเทศได้ตามระดับสมาชิกภาพของสมาชิกในประเทศต้นทาง เช่น สมาชิก Dual Premium Passport สามารถเข้า ฟิตเนส เฟิรส์ท ระดับพรีเมี่ยมในต่างประเทศได้ แต่ไม่สามารถเข้าคลับระดับแพลตตินัม โซนหรือคลับคลาสได้
  • โปรดดูรายละเอียดคลับของแต่ละประเทศที่คุณจะเดินทางไป สำหรับข้อมูลที่ตั้ง เวลาทำการและระดับของคลับ
  • หากคุณต้องการเข้าคลับที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าคลับต้นทางของคุณ จะมีค่าใช้จ่าย 50% จากค่าเข้ารายวันของคลับนั้นๆ
  • สมาชิกสามารถใช้สิทธิ International Fitness Passport ได้ปีละ 30 ครั้ง

ขอให้สมาชิกสนุกกับการเดินทาง และแข็งแรงไปด้วยกัน