• เซเลบริตี้ ฟิตเนส คลับ ในประเทศไทย (“คลับ”)
 • เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
 • ข้อตกลงการเป็นสมาชิก/แบบฟอร์มสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมสมาชิก
 • สมาชิกอาจ รักษาสภาพ
 • การยุติการเป็นสมาชิก
 • เงื่อนไขทางกายภาพของสมาชิก
 • การเชิญสมาชิกออก
 • แขก
 • สุขภาพและความปลอดภัย
 • เวลาทำการ
 • การแต่งกาย
 • อุปกรณ์ของคลับ
 • เช่าล็อคเกอร์ของสมาชิก
 • ข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคล
 • อื่นๆ
 • ข้อจำกัดด้านการเรียกร้อง