Celebrity Fitness
 • ถ้าคลับปิดต้องเสียค่าบริการหรือไม่
  ในกรณีที่คลับปิด สมาชิก Home Club นั้นๆ จะได้รับการงดเว้นค่าสมาชิกรายเดือน โดยจะเครดิตคืนให้ในเดือนถัดไป
 • อะไรคือ Home club
  Home club คือสาขาที่สมาชิกสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเริ่มการเป็นสมาชิก
 • หากมีการฟรีซสมาชิกก่อนหน้าการประกาศปิดคลับ จะได้ค่าฟรีซคืนหรือไม่
  สมาชิกจะได้ค่าฟรีซคืนตามสัดส่วนของวันที่ทางคลับปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ
 • หากมีแพคครูฝึกส่วนตัวมีผลอย่างไร
  ไม่ต้องกังวล แพคครูฝึกส่วนตัวของท่านจะได้รับการขยายวันหมดอายุตามเวลาที่คลับปิดให้บริการ