Share this page:

เกี่ยวกับคลาส

คลาสออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อของคุณ และเผาผลาญแคลลอรี่ พร้อมปรับเปลี่ยนรูปร่างของคุณเพียง 30 นาที

Celebrity Fitness Thailand Body Pump Class 1
Celebrity Fitness Thailand Body Pump Class 2
Celebrity Fitness Thailand Body Pump Class 3
Celebrity Fitness Thailand Body Pump Class 4

What to bring

Maximize the fun with these party essentials

Class Essential
Water
Class Essential
Extra Clothing
Class Essential
Shoes
Class Essential
Towel

ตารางงานปาร์ตี้

เลือกสโมสรเพื่อค้นหาตารางเรียนสำหรับชั้นเรียนนี้

+
  • {{dayNumber}}
    {{day}}
  • เพิ่มเติมสำหรับคุณ