Share this page:

บริการใหม่

ตอบทุกโจทย์การเทรนกับครูผึกส่วนตัวแค่เพียงปลายนิ้วคลิก จากแอปพลิเคชั่น Celebrity fitness

what to bring

Maximize the fun with these party essentials

Class Essential
Towel
Class Essential
Shoes
Class Essential
Extra Clothing
Class Essential
Bottle

ตารางงานปาร์ตี้

เลือกสโมสรเพื่อค้นหาตารางเรียนสำหรับชั้นเรียนนี้

+
  • {{dayNumber}}
    {{day}}
  • เพิ่มเติมสำหรับคุณ