Share this page:

เกี่ยวกับคลาส

มากระชับบั้นท้ายและต้นขากันในคลาสออกกำลังแบบคาร์ดิโอไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย ที่จะยกระดับท่าลันจ์และสควอทสูงขึ้นไปอีกขั้น

Celebrity Fitness Thailand Basic Body Step Class 1
Celebrity Fitness Thailand Basic Body Step Class 2
Celebrity Fitness Thailand Basic Body Step Class 3

What to bring

Maximize the fun with these party essentials

Class Essential
Towel
Class Essential
Shoes
Class Essential
Extra Clothing
Class Essential
Bottle

ตารางงานปาร์ตี้

เลือกสโมสรเพื่อค้นหาตารางเรียนสำหรับชั้นเรียนนี้

+
  • {{dayNumber}}
    {{day}}
  • เพิ่มเติมสำหรับคุณ