Share this page:

เกี่ยวกับคลาส

มากระชับบั้นท้ายและต้นขากันในคลาสออกกำลังแบบคาร์ดิโอไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย ที่จะยกระดับท่าลันจ์และสควอทสูงขึ้นไปอีกขั้น

Slider Thumbnail
Slider Thumbnail
Slider Thumbnail

party schedule

Pick a club to find a schedule for this class

+
  • {{dayNumber}}
    {{day}}
  • More For You