Share this page:

เกี่ยวกับคลาส

ปั้นเรือนร่าง สู่คุณคนใหม่ ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่า กับคลาสบาร์เบลน้ำหนักเบาถึงปานกลาง จัดเต็มกันไปเลยหลายๆ เซ็ต

Celebrity Fitness Thailand Body Pump Class 1
Celebrity Fitness Thailand Body Pump Class 2
Celebrity Fitness Thailand Body Pump Class 3
Celebrity Fitness Thailand Body Pump Class 4

What to bring

Maximize the fun with these party essentials

Class Essential
Water
Class Essential
Extra Clothing
Class Essential
Handwrap
Class Essential
Shoes

ตารางงานปาร์ตี้

เลือกสโมสรเพื่อค้นหาตารางเรียนสำหรับชั้นเรียนนี้

+
  • {{dayNumber}}
    {{day}}
  • เพิ่มเติมสำหรับคุณ