พิเศษสุดสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ รับสิทธิ์ทดลอง 7 วัน ฟรี! ที่ฟิตเนส เฟิรส์ท 33 สาขาและ เซเลบริตี้ ฟิตเนส 2 สาขาทั่วประเทศ
พร้อมบริการครูฝึกส่วนตัว 1 ครั้งฟรี เพียงลงชื่อเพื่อรับสิทธิ์และนัดหมายเข้าใช้บริการ

Give us a try

Fill in the form and get in touch with us.

I've read and agree to the Terms and Data Privacy policy
Yes, I'd like to receive future offers and services from you.